Vår tid i en allt mindre värld

"Sitting still strips you of yourself, as of a coat of armor, by leading you into a place where you're defined by something larger."

Orden är Pico Iyers. Med indiska rötter är han född och skolad i England. Hans far var filosof och politisk teoretiker, medan modern var forskare inom religion. Han själv har rest en del. Och skrivit några böcker. 

Av ren slump, eller inte, fann jag mig själv sittandes med en av hans texter och hans ord verkade snabbt sammanfalla med några av de fundament, som för mig, har blivit alltmer viktiga i en globalt uppkopplad värld. Hans ord sammanföll på samma gång med orden från Lao Tzu, vars ord har format det vi idag kallar taosimen. Mycket kortfattat kring hur de två kan tolkas, är att det är i stillhet och tysthet som vi finner svaren för att sen komma framåt. Många är dom som har försökt att tolka Lao Tzus ord, och ingen tolkning är mer rätt den andra, men kontentan enligt många och som Lao ofta återkommer till i sina texter, är att finna sin vishet. Sin själens ro om man så vill säga.   

Genom att sätta sig ner och ingenting göra, så klär du av dig själv, din rustning och låter dig färdas till en plats där du är mer än det du omger dig av. Det är så jag tolkar Pico Iyers text, och han beskriver det som att vi befinner oss mitt i en skog där träden symboliserar det informationsflöde som via alla våra uppkopplade flöden konstant passerar oss. Mitt i denna skog är det lätt att känna sig bortglömd, vilse och förvirrad. Vi ser inte skogen för alla träden. Och för att se skogen, så måste vi gå ut ur skogen. Se den från långt håll för att sedan åter vända tillbaka. Vissa techföretag i Silicon Valley har anammat detta och kan till exempel från fredag till måndag helt stänga av sina mobiler och datorer. Backa två steg för att sen ta tre framåt.

Det finns många fler kloka ord, både från Picos Iyer och Lao Tzu att förmedla, men detta får räcka för ikväll. För som Mahatma Gandhi sa, och som Pico refererar till i sin artikel:

“This is going to be a very busy day. I won’t be able to meditate for an hour.”
His friends were taken aback at this rare break from his discipline.
“I’ll have to meditate for two,” he spelled out.

Se nedan länk för Pico Iyers fulla text. Den är värd sin läsning. I lugn och ro.
http://ideas.ted.com/why-we-need-a-secular-sabbath/ 

Finnroisjälen Görskillnadgenomattingetgöra Själensro
0 kommentarer