Harsas trygga bo

Från harsas gnistrande vidder
Hörs tystnadens inre jidder
Men så, mitt där i myllans inre
Skapar själens väg en bro mot sinnet
Viddens gnistrande trygghet ger oss sin ro
Mitt här i klackens trygga bo
0 kommentarer