Ikväll ska jag skriva...

...Skriva till dig min piedra.
Skriva om kärlek bortom tid och rum.
Kärlek som får mörker att blekna och dagen att gro. 
Kärlek som föder och skänker själen sin ro.  
Vårverklighet
0 kommentarer